दामि हुन पर्छ रे क्या!!!

गफाडिहरू एक आपसमा गफ हान्दै रैछन् ।
पहिलो गफाडि => ओए तलाइ थाहा छ ।
दोस्रो गफाडि=> ल केहि भनेकै छैनस
कसरि थाहा पाउनु ।
पहिलो गफाडि => ल सुन न त
केटिहरूलाइ बेहूलि बनाउदा किन त्यस्तो राम्रो संग
सजाउने गरिन्छ ?
दोस्रो गफाडि => ल सुन!! हाम्रो शेरेले भनेको भित्र
सामान जस्तो सुकै भयपनि प्याकिँग
चाहि दामि हुन पर्छ रे क्या!!!
vedio यहाँ क्लिक्क  गर्नुहोस

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post